Choď na obsah Choď na menu
 


Svätá Zem, Jordánsko, Izrael: 02.-13. marec 2023

Termín obsadený. Je možnosť prihlásiť sa ako náhradník!

article preview

Svätá Zem - Jordánsko - Izrael: 02. - 13. marec 2023

Sláva Isusu Christu!

Srdečne pozdravujem pútnikov!

Som rád, že prejavujete záujem o túto  púť našej farnosti.

OZNAM: 10 dní pred vycestovaním do Sv. Zeme, Vám cestovná kancelária Awertravel,  zašle presné pokyny, čo je potrebné si zobrať na púť.  Taktiež Vám budú  zaslané nástupné miesta do autobusu - transfer letisko Budapešť.  Ostatné informácie ohľadom programu ste už obdržali na e-mail.  Ak potrebujete nejaké informácie, tak volajte cestovnú kanceláriu Awertravel /pani Návratilová 0905974264/, pripadne aj mne 0918563697. Prajem požehnaný deň. o. Marek Pejo, farár Lekárovce 

Drahí pútnici, cestovná kancelária Awertravel, s.r.o, Hviezdoslavova 1469/61, Senica, Vám zaslala zmluvy  a informácie ohľadom púte do Sv. Zeme 02.-13. marec 2023. Pozorne si to prečítajte!  Je potrebné uhradiť zvyšnú sumu na účet cestovnej kancelárie /máte to v zmluve/, ktorú ste dostali. 

Treba nahlásiť chýbajúce údaje a to cestovný PAS: dátum vydania, dátum skončenia a číslo dokladu. Urobte si aj kópiu svojho cestovného pasu, ak by sa stratil. 

Informácie /ohľadom cestovného dokladu/ podajte čím skôr, na dole uvedený kontakt. Nezabudnite do poznámky uviesť, že cestujete za farnosť Lekárovce. Ďakujem. Ak by ste potrebovali pomôcť, neváhajte zavolať.

Prajem požehnaný deň.  o. ThDr. Marek Pejo, PhD., farár Lekárovce

Kontakt na zodpovednú osobu: Navrátilová 0905974264. vierka@awertravel.sk

Bližšie informácie ohľadom púte, budú zverejnené priebežne.

Ešte raz zo srdca ďakujem, že ste boli spokojný s doterajšími púťami našej farnosti. Veľmi má to teší a zároveň sa teším na stretnutie s Vami. Prosím o modlitby na tento úmysel.

o. ThDr. Marek Pejo, PhD., farár Lekárovce.   E-mail: pejo.m@lekosonline.sk,   Mobilné číslo: 0918563697.

sv.-zem-2023.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AWERTRAVEL  CK                                                    

Svätá zem/Jordánsko - Izrael
západný a východný breh Jordánu

Cena:  1.250,- €

Termín:  2.3. – 13.3.2023      

V cene je zahrnuté:

- medzinárodná letenka Budapešť -   Tel Aviv  –  Budapešť

- servisné poplatky

- hotelové ubytovanie s polpenziou

- doprava  klimatizovaným autobusom počas celého pobytu

- odborný sprievodca – kňaz

- vstupy v Jordánsku vrátane Petry

-  vstupy do všetkých NP v Izraeli vrátane Qumránu, Masady  (okrem lanovky), vstupy podľa programu v Izraeli

V cene nie je zahrnuté:

- hraničné poplatky Izrael - Jordánsko, víza,  obslužné a  audiosprievodca – slúchadlá pre skvalitnenie výkladu sprievodcu – kňaza, ktoré spolu predstavuje sumu 100,- € (platí sa priamo sprievodcovi)

- fakultatívne výlety

- transfer na letisko a z letiska Budapešť    

- príplatok za aktuálne pandemické opatrenia, ktoré môže vyžadovať Izrael (testy, miestny sprievodca, nižší počet pútnikov v skupine atď.)

Možný príplatok:

komplexné cestovné poistenie vrátane storna zájazdu:  poistné krytie do výšky 80 % storno poplatku 30,- €, alebo
pandemic  48,- €

Pútnicky program je spojený s každodennou svätou omšou.

Program pútnického zájazdu:

1.deň: zraz veľmi skoro ráno vo farnosti Lekárovce, transfer do Budapešti, odlet do Tel Avivu. Cestou do Galilei  zastávka -  Cezarea Prímorská – založil Herodes Veľký, bola rezidenciou rímskeho prefekta a po zničení Jeruzalema v roku 70 hlavným mestom provincie Judea. Dodnes sa zachovala časť aquaduktu, ktorý privádzal vodu z prameňov na úpätí hory Karmel. Haifa - nad mestom sa týči pohorie Karmel. Tu nad jaskyňou, v ktorej žil prorok Eliáš, je vybudovaný chrám Stella Maris, miesto úcty Panny Márie Škapuliarskej. Odchod na ubytovanie.

2.deň: po raňajkách, skorej ráno odchod do Banias, kde vyviera jeden z prameňov rieky Jordán. Lokalita sa spomína i v Novom Zákone, evanjelista Matúš (16, 13-20), tu si kresťania obnovujú krstné sľuby. Návšteva národného parku Tel Dan, kde bolo starobylé náboženské centrum židov aj kresťanov /vykopávky z doby bronzovej 2200 – 1550 pr. Kr./, ako i nálezy z obdobia osídlenia Izraelitmi /10.-9. st. pr. Kr./. V nádhernej prírode vyvierajú viaceré pramene, ktoré napájajú rieku Jordán. Výstup na horu Tábor peši, alevo taxíkom za 8,-USD, prehliadka kostola Premenenia Pána Miesto prvého zázraku v Káne Galilejskej,
kde si manželia môžu obnoviť manželské sľuby. Starobylý areál Seforis – v minulosti hlavné mesto Galiley, podľa kresťanskej tradície tu žili rodičia Panny Márie, kňaz Joachim s manželkou Annou. Podľa svätého Teodózia sa v mestečku cestou do Betlehema zastavili traja mudrci. Odchod do mesta Akko, ktoré patrí medzi najstaršie v krajine. Východná geografická poloha popri skorom osídlení podmienila i túžbu susedných mocnárov ovládať toto strategicky významné miesto, čo malo za následok mnohé vojnové konflikty. Po úspešnej križiackej výprave bolo stanovené za hlavné mesto Latinského kresťanského kráľovstva. Dodnes sa zachovali mohutné hradby obklopujúce pevnosť. Návrat do Nazareta, večera, ubytovanie.

3.deň: po raňajkách presun ku Galilejskému jazeru, Hora Blahoslavenstiev, Tabgha  - miesto zázračného rozmnoženia chlebov a rýb, miesto Primátu sv. Petra. Možnosť plavby po Galilejskom jazere, tiež možnosť zakúpenia obedu tradičnej ryby sv. Petra. Kafarnaum - dom sv. Petra a miestna synagóga. Návrat do Nazareta, Bazilika Zvestovania, Kostol sv. Jozefa, večera, ubytovanie.

4.deň: po raňajkách presun do Jordánska. Prehliadka Jerash – významné antické rímske mesto. Hora Nebo – podľa tradície miesto smrti Mojžiša. Zastávka v Madabe – mozaiková mapa zhotovená v byzantskom období zobrazuje vtedajší Jeruzalem s jeho významnými stavbami.  Presun do Petry, večera a ubytovanie.

5. deň: po raňajkách celodenná prehliadka Petry, niekdajšieho hlavného mesta Nabatejskej ríše, vytesaného do skaly (Rímska provincia Arabie, kde sa sv. Pavol zdržiaval podľa Gal 1. 17). Program, prehliadka,  (až po známy kláštor, sv. omša v starom byzantskom chráme), večera a ubytovanie v Petre.

6.deň: po raňajkách odchod do Izraela. Jericho – najstaršie obývané mesto sveta, mesto proroka Elizea, v ktorom Ježiš uzdravil slepca Bartimeja a navštívil dom mýtnika Zacheja. Ježiš Kristus pri svojich cestách z Galiley do Jeruzalema opakovane prechádzal Jerichom (Mt 20, 29-33), (Lk 18, 35-43).  Qasr al Jahúd -  miesto Ježišovho krstu na hraniciach Izraela a Jordánska, miesto pôsobenia sv. Jána Krstiteľa. Zastávka pri Mŕtvom mori, možnosť kúpania. Prehliadka archeologického areálu Qumrán, kde boli v roku 1947 v jaskyniach v hlinených nádobách objavené unikátne zvitky z rokov 150 pr.Kr. – 70 n.l. , ktoré obsahujú starozákonné texty.  Odchod do Betlehema, večera, ubytovanie

7.deň: po raňajkách program v Betleheme, návšteva Poľa pastierov, Bazilika Narodenia Ježiša Krista, jaskyňa Mlieka, (Pevnosť Herodion, ktorú dal vybudovať na umelo navŕšenom kopci kráľ Herodes Veľký (74 – 4 pred n. l.). Ein Karem - návšteva miesta narodenia Jána Krstiteľa a miesta navštívenia Panny Márie u Alžbety.

8.deň: po raňajkách Jeruzalem - Olivová hora, Betfage, Pater Noster (Otče náš), návšteva Dominus Flevit, miesta kde Pán Ježiš plakal nad Jeruzalemom.  Getsemanská záhrada, Bazilika Agónie (smrteľného zápasu Pána Ježiša), Bazilika hrobu Panny Márie. Múr nárekov, Hora Sion – Večeradlo a Bazilika Usnutia Panny Márie. Večera a ubytovanie v Betleheme.

9.deň: po raňajkách prehliadka Betánie, miesto vzkriesenia Lazara. Návšteva starovekej pevnosti Masada /UNESCO/. Dal ju vybudovať na izolovanom skalnom útese Herodes Veľký v 1. storočí pred Kr., počas prvej židovskej vojny sa stala posledným miestom odporu židovských povstalcov proti Rimanom. Presun k Mŕtvemu moru, možnosť kúpania. Návrat do Betlehema, večera, ubytovanie.

10.deň:  po raňajkách Jeruzalem – staré mesto, miesto Ježišovho odsúdenia a bičovania, Krížová cesta –  Via Dolorosa, Bazilika Božieho hrobu a Kalvária. Večera a ubytovanie v Betleheme.

11.deň: po raňajkách náboženský program v Betleheme, Lod – mesto leží vo vnútrozemí, od Tel Avivu je vzdialené približne 22 km. V Starom Zákone v Prvej knihe kroník (8, 12) sa píše, že Lod postavil Samad z Benjamínovho rodu. Za pozornosť stojí Katedrála svätého Juraja. Joppe – Jaffa, historická lokalita, štvrť Tel Avivu. Podľa Starého Zákona mesto patrilo izraelskému kmeňu Dan (Joz 19, 46-47), ktorý oň zvádzal boj s Filištíncami. Kláštor a Kostol svätého Petra, Šimonov dom... Návrat do Betlehema, večera ubytovanie.

12.deň: odlet ráno do Budapešti a následne transfér na Slovensko.

Sprievodca si vyhradzuje právo na zmenu programu ! Program v ponukovom letáku je orientačný a prispôsobuje sa odletovým časom a situácii v Izraeli.

 

 
 
Mail listArchív

Kalendár
<< január >>
<< 2023 >>
Po Ut St Št Pia So Ne
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          


Štatistiky

Online: 15
Celkom: 548324
Mesiac: 5326
Deň: 496