Choď na obsah Choď na menu
 


Prijímanie Eucharistie u detí

article preview

Prijímanie Eucharistie u detí

Pastiersky list  vladyku Milana Chautura CSsR, košického eparchiálneho biskupa,  o podávaní Eucharistie malým deťom v Košickej eparchii 27.8.2017 
 
Končíme liturgický rok. Keď sa končí civilný rok, ľudia zvyčajne "silvestrujú" neraz až do rána a mnohí aj hlučne. Niekedy sa pýtam sám seba:  "... prečo?" Urobili azda počas roka čosi významné, alebo sa tešia, že sú znova o rok bližšie k smrti? My končíme liturgický rok bez hluku a ohňostrojov, lebo sme si vedomí toho, že nie vo vonkajších efektoch, ale vo vnútornom prežívaní sa skrýva kus radosti a šťastia. O to viac,  že liturgický rok je vyjadrením udalostí, ktoré sa udiali v dejinách spásy aj kvôli nášmu životu a pre našu spásu, a my si ich nanovo pripomenieme v nastávajúcom roku pri logicky usporiadaných cirkevných sviatkoch.  
Nastávajúci liturgický rok je pre našu metropolitnú cirkev o to významnejší, že od 1. septembra 2017 sa obnovuje starobylá prax pristupovania dietok k Eucharistii od krstu, ktoré podľa Ježišovho vyjadrenia má priamy vplyv na život večný: „Kto je moje telo a pije moju krv, má večný život a ja ho vzkriesim v posledný deň.“ (Jn 6, 54) Táto vážna výzva je adresovaná všetkým, preto zvlášť tí, ktorí sú zodpovední, ju musia sprostredkovať všetkým, ktorí sú k tomu disponovaní milosťou posväcujúcou. V opačnom prípade platia slová Písma Svätého: „Kto by teda jedol chlieb alebo pil Pánovu čašu nehodne, previní sa proti Pánovmu telu a krvi.“ (1 Kor 11, 27)  Keďže u nevinných dietok sa nedá predpokladať ťažký vedomý hriech, rodičia sa majú v súčinnosti s duchovným otcom postarať, aby dieťaťu bolo umožnené to, čo Kristus vyžaduje.  
Rodičom je potrebné zdôrazniť, že tak ako do iných dôležitých skutočností nenútia dieťa násilím, aj v prípade svätého prijímania ich dietok, si musia zachovať rodičovskú prezieravosť, aby v dieťati nevyvolali niečo, čo by spôsobilo jeho vzdor, pretože prijímanie Eucharistie deťmi po krste nie je nariadením ale možnosťou, ktorú dáva Cirkev pre načerpanie Božích milostí. Pritom je potrebné povedať aj to, že rodičia majú využiť moment svätého prijímania svojich detí na ich postupné "vrastanie" do eucharistického života, čím sa rozumie fakt, ktorý nabáda rodičov triezvo a na úrovni primeranej deťom hovoriť o tom, koho dieťa prijíma, aj keď ešte nerozlišuje medzi viditeľnými spôsobmi a podstatou tajomstva Eucharistie. To sa týka aj hodinového pôstu dieťaťa pred svätým prijímaním, ktorý podobne ako pôst všeobecne nezaväzuje dieťa do 7. roku života, pričom je potrebné pomaly obmedzovať príjem jedla, resp. sladkostí, na ktoré boli deti doteraz počas bohoslužieb zvyknuté.  
O historickom vývine, o cirkevných dokumentoch i o praktickom prevedení tejto praxe návratu detí  k Najsvätejšej Eucharistii sme hovorili v štyroch prípravných katechézach a teraz chcem zdôrazniť, že hlavnú zodpovednosť pred Bohom preberajú na seba kňazi a rodičia.  
Pretože v tomto návrate nejde iba o "tradíciu" východných cirkví, ale predovšetkým o Krista, ktorý prináša svoje požehnanie, ale aj spravodlivý hnev tam, kde s ľahostajnosťou a bez vážnej úcty ho prijímajú. Nad tým musia bdieť vo farnostiach kňazi, ktorí majú pozorne sledovať, k čomu sa uberá táto prax v spoločenstve jemu zverených veriacich a zároveň často hovoriť na tému svätého prijímania aj okrem krstných náuk a odpovedať rodičom na ich otázky, resp. pochybnosti pri osobných stretnutiach v rámci farnosti. 
Samozrejme tak, ako sú vo všetkom za svoje deti zodpovední rodičia pred svetskými úradmi, aj pred Bohom a vlastným svedomím sa budú musieť zodpovedať, ak o svätom prijímaní nebudú často a vhodným spôsobom hovoriť so svojimi prijímajúcimi dietkami. Oni sú prvými zodpovednými za vzrast nielen fyzický, ale aj vzrast vo viere a zodpovednom prístupe k otázkam svedomia. Lebo postupne sa cez plynutie rokov začnú dietky pripravovať k prvej svätej spovedi, ktorá má byť pripravovaná výchovou svedomia už počas rôčkov prijímania Eucharistie po svätom krste. Toto svedomie a vedomie hriechu je totiž dnes 
najproblémovejšou súčasťou náboženského života aj u dospelých, ktorí pod vplyvom liberalizmu stratili pojem hriechu, a tak často aj ťažké hriechy nepokladajú za vážne ohrozenie svojej večnosti. Tu kdesi bude potrebné dať najväčší dôraz, aby sa nestalo, že raz až deti dospejú, "všetci" pôjdu na sväté prijímanie, hoci ich život bude na míle vzdialený od svedomitého kresťanstva. Takýmto spôsobom sa totiž stráca všetko, čo má poslúžiť k spáse, lebo znesvätením Eucharistie dospelými nastupuje kliatba, ktorú Boh nechce zosielať, ale človek si ju zvoláva na seba tak, ako židia pri odsúdení Krista: „Jeho krv na nás a na naše deti!“ (Mt 27, 25) Veru, niet čo závidieť tej zemi, ktorá je zasľúbenou, no stáročia je tam citeľná táto kliatba, lebo niet v nej pokoja. Rovnako sa môžu o pokoj obrať všetci tí, ktorí "odsúdia" Krista na výsmech z jeho tajomstiev pri ľahostajnom prijímaní tých najsvätejších skutočností.  
Preto prosím všetkých, ktorí už pochopili, že je to veľký a vážny návrat našej cirkvi k tomu, čo ju môže oživiť a nám priniesť spásu, o veľmi zodpovedný prístup k náboženským skutočnostiam, v ktorých sa skrýva tajomstvo večného úspechu pre tých, čo "s Božou bázňou a s vierou" pristúpia aj so svojimi deťmi k prijatiu eucharistického Krista. A tí dospelí, ktorí nemôžu, aspoň nech majú účasť na milostiach, ktoré udeľuje Boh, a to cez dietky, ktorým zodpovedne sprostredkujú prijatie Krista.  
Znova prosím o trochu väčší záujem pre oblasť sviatostného života, lebo to sú tajomstvá Božieho života  v nás a prostriedky pre našu spásu, ktorú nesmieme brať ľahostajne a bez náležitej starostlivosti. Musí nám predsa záležať na tom, čo dáva život a dáva ho hojnejšie (por. Jn 10,10). Len treba trocha posilniť vieru a nebrať na ľahkú váhu to, čo je veľmi dôležité, lebo od toho záleží celá naša večnosť, ale aj zmysluplný pozemský život.  
Zo srdca žehnám všetkým, ktorí priložili ruku k dielu obnovy prijímania Eucharistie deťmi a do všetkých rodín posielam archijerejské požehnanie, prosiac presvätú Bohorodičku,  aby sa prihovárala za pravú obnovu eucharistického života v nás. 

Vyhlásenie vladyku Milana Chautura CSsR, košického eparchiálneho biskupa,  o podávaní Eucharistie malým deťom v Košickej eparchii 
 
S účinnosťou od 1. septembra 2017 sa malým deťom dovoľuje prijímať Eucharistiu, a to po súčasnom splnení nasledujúcich podmienok: 
 
a)  sú platnými členmi Katolíckej Cirkvi;

b)  ešte nezačali navštevovať tretí ročník základnej školy a zároveň nedovŕšili 9. rok života;

 c)  prichádzajú na sväté prijímanie v sprievode svojich rodičov (aspoň jedného z nich) alebo inej vhodnej osoby, ktorá za nich v tejto veci preberá zodpovednosť. 
 

 

 

 
 
Mail listArchív

Kalendár
<< jún >>
<< 2023 >>
Po Ut St Št Pia So Ne
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    


Štatistiky

Online: 3
Celkom: 581893
Mesiac: 8084
Deň: 290